ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บุญรอด บิณฑสันต์ เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2477]] เป็นอาจารย์ที่มีอายุเพียง 18 ปี<ref>[http://www.car.chula.ac.th/halloffame/profile/2/?ref=biography หอเกียรติยศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]</ref> ต่อมาเมื่อได้มีการจัดตั้งสำนักงานพลังงานแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. 2496 จึงได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานพลังงานแห่งชาติ จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2511
 
ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2512 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2516 เป็นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นคนแรกของไทย และตำแหน่งต่อมาคือ ผู้ว่าการ[[การประปานครหลวง]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์