ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:Skytrain infobox"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เวบไซต์ MRTA จาก www.mrta.or.th เป็น www.mrta.co.th)
{{infobox
{| border=1 width=250 cellpadding=2 cellspacing=0 align="right" style="margin-left:10px; margin-bottom:10px; border-collapse: collapse; border:1px solid #dddddd; float:right; "
| bodystyle = width:{{{box_width|25em}}}; font-size: 100%;
 
| headerstyle = background-color: #{{{livery}}}; color: #{{{namecolour}}};
|-valign=top
| abovestyle = background-color: #{{{livery}}}; color: #{{{namecolour}}};
|align=center bgcolor={{{livery|blue}}} style="border-bottom:1px solid #dddddd; "|
<font| above size=4 color= {{{namecolourthaname<includeonly>|white}}}</includeonly>'''{{{thaname}}}<br/>{{{engname}}}'''<includeonly>|</fontincludeonly>}}}
| image = {{#if:{{{image<includeonly>|</includeonly>}}}|[[ไฟล์:{{{image}}}|275px]]}}
|-
| caption = {{{caption<includeonly>|</includeonly>}}}
|bgcolor="#{{BTS color|{{{line|}}}}}" height="6" style="border-width:0px;"|{{Float|[[Image:BSicon INT legende.svg|30px]]|top={{#if:{{{line2|}}}|-12px|-15px}}|right=107px}}
| header1 = ข้อมูลสถานี
{{#if:{{{line2|}}}|
| label2 = เส้นทาง
{{!}}-
| data2 = {{BTS Lines|{{{line}}}}}<br/>{{#if:{{{line2<includeonly>|</includeonly>}}}|{{BTS Lines|{{{line2|}}}}}}}
{{!}}bgcolor="#{{BTS color|{{{line2|}}}}}" height="6" style="border-width:0px;"{{!}}
| label3 = รหัสสถานี
}}
| data3 = {{{code<includeonly>|</includeonly>}}}
|-
| label4 = เขตที่ตั้ง
{{#if: {{{image|}}} |
| data4 = {{{district<includeonly>|</includeonly>}}}
{{!}}-
| label5 = ถนน
{{!}}style="border:1px solid #dddddd; " bgcolor="#dddddd" {{!}} [[Image:{{{image}}}|{{{image_size|244}}}px|center|{{{caption|}}}]]
| data5 = [[ถนน{{{road<includeonly>|</includeonly>}}}]]
<div class="thumbcaption"><p style='line-height:125%'><font size=1>{{{caption|}}}</p></font></div>
| label6 = แผนที่
}}
| data6 = [http://www.mrta.co.th เว็บไซต์ รฟม.]
 
| header7 = ข้อมูลอื่นๆ
|-valign=top
| label8 = วันที่เปิดให้บริการ
|style="border-bottom:1px solid #dddddd; " align=center bgcolor="#ffffff"|
| data8 = {{{open<includeonly>|</includeonly>}}}
{|align=center width=240 cellspacing=0
| label9 = เวลาให้บริการ
|-valign=top
| data9 = {{{hours<includeonly>|</includeonly>}}}
|width=140| เส้นทาง
| label10 =ผู้รับผิดชอบ
|width=100| {{BTS Lines|{{{line|}}}|short}} {{#if:{{{line2|}}}|<br />{{BTS Lines|{{{line2|}}}|short}}
| data10 = {{{owner<includeonly>|</includeonly>}}}
}}
| label11 = ผู้ให้บริการ
|-valign=top
| data11 = {{{operator<includeonly>|</includeonly>}}}
|style="border-top:1px solid #eeeeee; " | รหัสสถานี
| label12 = รูปแบบสถานี
|style="border-top:1px solid #eeeeee; " | {{uc:{{{code|{{{codecap}}}}}}}}
| data12 = {{{type<includeonly>|</includeonly>}}}
|-valign=top
| label13 = รูปแบบชานชาลา
|style="border-top:1px solid #eeeeee; " | เวลาให้บริการ
| data13 = {{{platformtype<includeonly>|</includeonly>}}}
|style="border-top:1px solid #eeeeee; " | {{{hours}}}
| label14 = จำนวนชานชาลา
|-valign=top
| data14 = {{{platformno<includeonly>|</includeonly>}}}
|style="border-top:1px solid #eeeeee; " | ผู้ให้บริการ
| label21 = ทางออก
|style="border-top:1px solid #eeeeee; " | {{{operator}}}
| data21 = {{{exitno<includeonly>|</includeonly>}}}
{{#if:{{{connections|}}}|{{!-}}valign=top
| label22 = บันไดเลื่อน
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} จุดเชื่อมต่อ
| data22 = {{{escalatorno<includeonly>|</includeonly>}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{connections}}}}}
| label23 = ลิฟต์
|}
| data23 = {{{liftno<includeonly>|</includeonly>}}}
|-valign=top
| label24 = ร้านค้า
|style="border-bottom:1px solid #dddddd; " align=center bgcolor="#ffffff"|
| data24 = {{{shopno<includeonly>|</includeonly>}}}
{|align=center width=240 cellspacing=0
| header25 = จุดเชื่อมต่อ
|-valign=top
| data26 = {{{connections<includeonly>|</includeonly>}}}
|width=140| เขตที่ตั้ง
}}<noinclude>
|width=100| {{{district}}}
{{Documentation}}
|-valign=top
|style="border-top:1px solid #eeeeee; "| ถนน
|style="border-top:1px solid #eeeeee; "| [[ถนน{{{road}}}|{{{road}}}]]
|}
|-valign=top
|style="border-bottom:1px solid #dddddd; " align=center bgcolor="#ffffff"|
{|align=center width=240 cellspacing=0
|-valign=top
|width=140|แผนที่
|width=100|[http://www.mrta.co.th เว็บไซต์ รฟม.]{{#if:{{{centamap|}}}|<br>[{{{centamap}}} Centamap]}}
{{#if:{{{coordinatesN|}}}|{{!-}}valign=top
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} Coordinates
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{coord|{{{coordinatesN}}}|N|{{{coordinatesE}}}|E|type:railwaystation_region:HK|display=title}}}}
|}
|-valign=top
|style="border-bottom:1px solid #dddddd; " align=center bgcolor="#ffffff"|
{|align=center width=240 cellspacing=0
|-valign=top
|width=140| วันที่เปิดให้บริการ
|width=100| {{{open|{{{open1}}}}}} {{#if:{{{open2|}}}| / <br> {{{open2}}}}}{{#if:{{{type|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} รูปแบบสถานี
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{type}}}}}{{#if:{{{platformtype|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} รูปแบบชานชาลา
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{platformtype}}}}}{{#if:{{{platformno|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} จำนวนชานชาลา
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{platformno}}}}}{{#if:{{{exitno|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} ทางออก
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{exitno}}}}}{{#if:{{{escalatorno|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} บันไดเลื่อน
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{escalatorno}}}}}{{#if:{{{liftno|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} ลิฟต์
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{liftno}}}}}{{#if:{{{shopno|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} ร้านค้า
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{shopno}}}}}
|}
{{#if:{{{free1|}}}|{{!-}}valign=top
{{!}} style="border-bottom:1px solid #dddddd; " align=center bgcolor="#ffffff" {{!}}
{{{!}} align=center width=240 cellspacing=0
<tr valign=top>
{{!}} width=140 {{!}} {{{free1}}}
{{!}} width=100 {{!}} {{{free1_content}}}}}{{#if:{{{free2|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{free2}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{free2_content}}}}}{{#if:{{{free3|}}}|<tr valign=top>
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{free3}}}
{{!}} style="border-top:1px solid #eeeeee; " {{!}} {{{free3_content}}}}}{{#if:{{{free1|}}}|</table>}}<!--
|-
| style="border-top:1px solid #eeeeee; " colspan=2 align=center|<font style="font-size:8pt">This article is part of the [[Wikipedia:WikiProject_MTR|WikiProject MTR]].
-->
|}<noinclude>
 
== การใช้งาน ==
===สถานีรายทาง===
<pre>
{{skytrain infobox
|thaname=
|engname=
|livery=
|namecolour=
|line=
|lrt_routes=
|image=
|caption=
|district=
|road=
|open=
|type=
|platformtype=
|platformno=
|exitno=
|escalatorno=
|liftno=
|shopno=
|code=
|hours=
|connections=
|centamap=
|operator=
}}
</pre>
 
===สถานีร่วม===
<pre>
{{skytrain infobox
|thaname=
|engname=
|livery=
|namecolour=
|line=
|line2=
|lrt_routes=
|image=
|caption=
|district=
|road=
|open=
|open2=
|type=
|platformtype=
|platformno=
|exitno=
|escalatorno=
|liftno=
|shopno=
|code=
|hours=
|connections=
|centamap=
|operator=
}}
</pre>
</noinclude>
5,912

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์