ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[พนิช วิกิตเศรษฐ์]] อดีต[[รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]สมัย[[นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน]]สมัยแรก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
* [[วิรุฬ เตชะไพบูลย์]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ [[พรรคเพื่อไทย]]
* [[กิตติรัตน์ ณ ระนอง]]
 
==Sasin Japan Center (SJC)==
ผู้ใช้นิรนาม