ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตอัครบิดร"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
{{คริสต์}}
'''เขตอัครบิดร'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 375-6</ref> ({{lang-en|Patriarchate}}) เป็น[[เขตอำนาจ]]การปกครองของ[[อัครบิดร]] (Patriarch)อัครบิดรในศาสนาคริสต์ ได้แก่
 
* [[มุขนายก]]สูงสุดในนิกาย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] เดิมมีห้าตำแหน่งจึงเรียกว่า "[[เบญจาธิปไตย]]" ประกอบด้วยมุขนายกแห่งกรุง[[มุขมณฑลโรม|โรม]] [[อัครบิดรสากลแห่งคอนสแตนติโนเปิล|คอนสแตนติโนเปิล]] [[อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย|อะเล็กซานเดรีย]] [[อัครบิดรแห่งแอนติออก|แอนติออก]] และ[[อัครบิกรแห่งเยรูซาเลม|เยรูซาเลม]] แต่ปัจจุบันมีเก้าตำแหน่ง โดยรวมมุขนายกแห่ง[[อัครบิดรแห่งเซอร์เบีย|เซอร์เบีย]] [[อัครบิดรแห่งมอสโกและชาวรัสทั้งปวง|รัสเซีย]] [[อัครบิดรแห่งจอร์เจียทั้งปวง|จอร์เจีย]] [[อัครบิดรแห่งบัลแกเรียทั้งปวง|บัลแกเรีย]] และ[[อัครบิดรแห่งโรมาเนียทั้งปวง|โรมาเนีย]]
 
* ตำแหน่งมุขนายกระดับสูง 10 ตำแหน่งในคริสตจักร[[โรมันคาทอลิก]] ได้แก่ 7 อัครบิดรแห่งตะวันออก (6 องค์จากฝ่าย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] และอีกองค์เป็น[[อัครบิดรละตินแห่งเยรูซาเลม]]) และ[[เขตอัครบิดรแห่งลิสบอน|ลิสบอน]] [[เขตอัครบิดรเวนิส|เวนิส]] และ[[อัครบิดรแห่งอีสต์อินดีส์|อีสต์อินดีส์]]
 
ในบางประเทศให้'''เขตอัครบิดร''' (Patriarchate) มีสถานะเป็น[[นิติบุคคล]]คือถือว่าเป็น[[บรรษัท]] (corporation) แบบหนึ่ง สามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีในศาลได้
 
 
== อ้างอิง ==
 
[[หมวดหมู่:มุขมณฑล]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์]]

รายการนำทางไซต์