การเปลี่ยนแปลง

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส
{{เสียชีวิตปี|2415}}
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา‎‎]]
138,643

การแก้ไข

รายการเลือกการนำทาง