ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
{{เสียชีวิตปี|2415}}
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา‎‎]]
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์