ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
 
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|จเติยาจารย์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์