ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย10"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ประเภททางแยกอาจแบ่งเป็นสามแยก สี่แยก ห้าแยก หกแยก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนแขนงของถนนที่เข้ามารวมกันตรงจุดทางแยก
* สามแยก คือทางแยกที่มีถนนสามแขนง อาจเป็นรูปตัวที ([[T]]) ซึ่งอาจหันตรงเหมือนตัวที หรือแยกออกไปทางซ้ายหรือขวาข้างเดียว หรือเป็นรูปตัววาย ([[Y]]) มีคำเรียกอื่นคือ สามแพร่ง
* สี่แยก คือทางแยกที่มีถนนสี่แขนง ปกติจะเป็นถนนสองสายที่ไขว้ตัดกัน ถ้าตัดกันเป็นมุมฉาก ก็มีการเรียกระยะทางระหว่างสี่แยกจุดหนึ่งกับทางแยกอื่นที่อยู่ใกล้เคียงว่า[[บล็อก|บล็อก (การวางผังเมือง)]] อย่างไรก็ดี ถนนทั้งสองสายอาจไขว้ตัดกันด้วยมุมอื่นก็ได้ มีคำอื่นเรียกคือ สี่แพร่ง หรือสี่กั๊ก
* ห้าแยก คือทางแยกที่มีถนนห้าแขนง พบได้น้อยแต่ก็ยังพอมีให้เห็นบ้าง โดยเฉพาะในเขตเมืองที่บล็อกไม่เป็น[[รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก]]
* หกแยก คือทางแยกที่มีถนนหกแขนง มักจะเป็นถนนสามสายที่ไขว้ตรงจุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถนนสองสายที่ตัดกันเป็นมุมฉาก แล้วมีถนนอีกหนึ่งสายพาดในแนวทแยงมุม
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์