ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 3 คณะที่ได้จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2543 <ref>ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั้งคณะ สำนัก และ สำนักงานวิทยาเขต ที่จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2543</ref>
 
 
== โครงการจัดตั้ง ==
* โครงการจัดตั้ง[[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] เป็นโครงการจัดตั้งคณะที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานเทียบเท่าภาควิชา โดยเปิดสอนนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนสาขาอื่น เช่น สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเมื่อมีความพร้อมก็จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งเป็นคณะต่อไป
 
== หลักสูตร<ref>http://fscieng.csc.ku.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=158</ref> ==
4,291

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์