ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวนน้ำรามายณะ"

 
===วิซซาร์ด ''<small>(Whizzard™)</small>''===
เครื่องเล่นชนิดนี้ผู้เล่นสามารถแข่งขันกันบนแผ่นรองโดยแล่นไปตามรางปิดซึ่งจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรื่อยๆก่อนที่จะไหลออกไปยังรางแบบเปิดแล้วร่วงหล่นไปยังระดับผิวพื้นสู่กระแสน้ำของรางสไลเดอร์ด้วยความเร็วสูง แล้วดูว่าใครจะไปได้ไกลที่สุด
 
===อากัวลูฟป์ ''<small>(Aqualoop)</small>''===
42

การแก้ไข