ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัครมุขนายก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
*อัคร[[มุขนายกมหานคร]] (Metropolitan archbishop) คือ อัครมุขนายกที่มีอำนาจปกครองอัครมุขมณฑลและ[[ภาคคริสตจักร]]
 
*อัคร[[มุขนายกเกียรตินาม]] (Titular archbishop) คือ อัครมุขนายกที่ไม่ได้เป็นประมุขของเขตปกครองใด ๆ แต่มีนามว่าอัครมุขนายกเพื่อเป็นเกียรติในการทำงานให้คริสตจักร แบ่งออกเป็นมีหลายประเภท 3 ประเภทคือเช่น
** อัคร[[มุขนายกรอง]] (Coadjutor archbishop) คือ อัครมุขนายกที่เป็นผู้ช่วยของอัครมุขนายกมหานครในการปกครองอัครมุขมณฑล และจะได้สืบตำแหน่งแทนทันทีที่อัครมุขนายกมหานครพ้นจากตำแหน่ง
** อัคร[[มุขนายกกิตติคุณ]] (Archbishops emeritus) คือ อัครมุขนายกที่เกษียณแล้ว
 
[[หมวดหมู่:มุขนายก]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}