ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟีลิปที่ 1 ดยุกแห่งออร์เลอ็อง"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงต์ปองซิเยร์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงป็องซีเย
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัวส์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งวาลัว)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงต์ปองซิเยร์ ไปยัง หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงป็องซีเย)
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งชาทร์]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งเนอมูร์]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งมงต์ปองซิเยร์แห่งมงป็องซีเย]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งอองชู]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ]]
138,643

การแก้ไข