ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือน ปุญญโชโต) ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[พระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือน ...)
ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิเป็นพระธรรมเจติยาจารย์ จาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
 
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม|ธรรมเจติยาจารย์จเติยาจารย์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ]]
32,569

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์