ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* สีประจำมหาวิทยาลัยคือ [[สีเขียว]]
 
== รายนามผู้ที่เคยเป็นผู้อำนวยการ == ของเทคนิคเท่านั้น
# หลวงปราโมทย์จรรยาวิภาช ผู้อำนวยการคนแรกของวิทยาลัยเทคนิค (พ.ศ. 2495 - 2496)
# อาจารย์ สนั่น สุมิตร ผู้อำนวยการคนที่ 2 (พ.ศ. 2496 - 2499)
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์