ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยอภิบาล"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4773070 โดย MerlIwBot: เหมือนมาจากโปรแกรมแปลภาษาด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 4773070 โดย MerlIwBot: เหมือนมาจากโปรแกรมแปลภาษาด้วยสจห.)
[[ไฟล์:Intensivstation (01) 2007-03-03.jpg|thumb|220px|หน่วยอภิบาล (ไอซียู)]]
 
'''หน่วยอภิบาล''' ({{lang-en|intensive-care unit}}) หรือที่รู้จักกันว่า '''ไอซียู''' (ICU) เป็นหน่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลซึ่งให้บริการ[[เวชบำบัดวิกฤต]]หรือดูแลผู้ป่วยวิกฤต ในโรงพยาบาลบางแห่งได้แยกหน่วยอภิบาลที่จำเพาะกับสาขาเฉพาะทางต่างๆ เช่น หน่วยอภิบาลกุมารเวชศาสตร์ หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด หน่วยอภิบาลศัลยศาสตร์ หน่วยอภิบาลอายุรศาสตร์ หน่วยอภิบาลโรคหัวใจ เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในหน่วยอภิบาล อาทิ [[เครื่องช่วยหายใจ]] (mechanical ventilator) เครื่องเฝ้าระวังเกี่ยวกับหัวใจ ได้แก่ เครื่องวัดความดัน อัตราการเต้นหัวใจ [[ตัวคุมจังหวะหัวใจ]]นอกร่างกาย และ[[เครื่องกระตุ้นหัวใจ]] อุปกรณ์สำหรับ[[การล้างไต]] เครื่องตรวจวัดการทำหน้าที่ของร่างกาย อุปกรณ์สำหรับ[[การฉีดเข้าหลอดเลือดดำ]] สายให้อาหาร เครื่องดูดเสมหะ สายระบายและหลอดสวน รวมทั้งยา
 
'''หน่วยอภิบาลเฉพาะทาง'''
ในโรงพยาบาลบางแห่ง ได้แยกหน่วยอภิบาลออกเป็นหน่วยย่อยที่จำเพาะ ตามชนิดและอาการของผู้ป่วยหนัก เพื่อให้ผู้ป่วยหนักเหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยทีมงานที่เฉพาะเจาะจงตรงตามโรคและอาการ ซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานจำเพาะดังนี้
 
หน่วยอภิบาลป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ - CCU (Coronary Care Unit)
ซึ่งดูแลผู้ป่วยหนักที่เจ็บป่วยด้วยโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ
 
หน่วยอภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง - SCU (Stroke Care Unit)
ซึ่งดูแลผู้ป่วยหนักที่เจ็บป่วยโรคทางหลอดเลือดสมอง จัดเป็นโรคทางระบบประสาทวิทยาทั่วไป นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น NCU ยัง (Neurosurgical Care Unit)
 
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม - SICU (Surgical Intensive Care Unit)
อาจกล่าวได้ว่าเป็น "ห้องพักฟื้น" สำหรับผู้ป่วยที่พึ่งได้รับการผ่าตัดด้วยการดมยาสลบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความต้องการการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (โดยปกติจะให้พักอยู่ 1-2วัน)
 
หน่วยอภิบาลศัลยกรรมประสาท - NCU (Neurosurgical Care Unit)
เป็นหน่วยงานเฉพาะ สำหรับดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการผ่าตัดด้านสมองมาแล้ว เป็นการรวมเอาบทบาทหน้าที่ของ SCU (Stroke Care Unit)และ SICU (Surgical Intensive Care Unit) เข้าด้วยกัน
 
หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด - NICU (Neonatal Intensive Care Unit)
สำหรับดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ เช่น ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด, เด็กทารกที่น้ำหนักแรกเกิดต่ำ, เด็กคลอดก่อนกำหนด โดยผู้ที่ดูแลจะประกอบไปด้วยทีมจากภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยโรคไต - KICU (Kidney Intensive Care Unit)
มีไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างใกล้ชิด
 
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยโรคจิต - Picu (Psychiatry Intensive Care Unit)
เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นในโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาเกี่ยวกับจิตเวช โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตชนิดเฉียบพลัน และผู้ที่มีอาการทางจิตอันสืบเนื่องจากโรคทางจิต
 
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยเด็ก - Picu (Pediatric Intensive Care Unit)
เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะในโรงพยาบาลเด็ก ประกอบไปด้วยทีมจากกุมารเวชศาสต​​ร์ รองรับผู้ป่วยเด็กที่มีอากาหนัก, ผู้ป่วยเด็กเรื้อรัง รวมทั้งโรคหัวใจในผู้ป่วยเด็ก
 
หน่วยอภิบาลโรคทางเดินหายใจ - RCU (Respiratory Care Unit)
มีไว้สำหรับผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรุนแรง
 
หน่วยอภิบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์ - MFICU (Maternal Fetal Intensive Care Unit)
อาจจะเรียกหน่วยนี้ อีกอย่างได้ว่า ห้องคลอด ICU ซึ่งมีเพื่อรองรับหญิงตั้งครรภ์มีแนวโน้มแท้งคุกคาม, การตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง, มีภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์
 
หน่วยอภิบาลการดูแลพิเศษ - HCU (High Care Unit)
อธิบายให้ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ คือ ICU ที่ลดความเข้มข้นในการดูแลลง เป็นหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยชั่วคราวซึ่งอยู่ระหว่างย้ายออกจาก ICU ไปยังห้องผู้ป่วย หรือผู้ป่วยที่ต้องการการเฝ้าสังเกตอาการ
 
{{เวชบำบัดวิกฤต}}
[[หมวดหมู่:เวชบำบัดวิกฤต]]
13,698

การแก้ไข