ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มนตรี ศรียงค์"

(+หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; ±[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรามคำ...)
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา]]
{{เกิดปี|2511}}
94,496

การแก้ไข