ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสกสมรส !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรรค
(==== ราชวงศ์ซ่งใต้ ==== {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ระยะเวลาที่ทรงเสวย์ราชสมบัติ !คู่สมรส |- | align = "center)
(=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสกสมรส !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรรค)
| align = "center"|[[ไฟล์:Chinese Dragon Banner.svg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีบอร์จิกิต]]||align="center"|ไม่ปรากฏ||align="center"|พ.ศ. 2194||align="center"|พ.ศ. 2194<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2196<br>''ถูกถอนพระอิศริยยศ''||align="center" |ไม่ปรากฏ||align="center"|[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ|จักรพรรดิชิงซื่อจู่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress XiaoHui1.jpgJPG|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง]]||align="center"|พ.ศ. 2184||align="center"|พ.ศ. 2197||align="center"|พ.ศ. 2197<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2204<br>''พระสวามีสวรรคต''||align="center" |พ.ศ. 2260||align="center"|[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ|จักรพรรดิชิงซื่อจู่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:《孝诚仁皇后朝服像》局部.jpg|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน]]||align="center"|26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2196||align="center"|พ.ศ. 2208||align="center"|พ.ศ. 2208<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2217||align="center" |พ.ศ. 2217||align="center"|[[จักรพรรดิคังซี|จักรพรรดิชิงเซิ่งจู]]
| align = "center"|[[ไฟล์:《孝昭仁皇后常服像》局部.jpg|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเจาเหริน]]||align="center"|พ.ศ. 2196||align="center"|พ.ศ. 2220||align="center"|พ.ศ. 2220<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|18 มีนาคม พ.ศ. 2221||align="center" |18 มีนาคม พ.ศ. 2221||align="center"|[[จักรพรรดิคังซี|จักรพรรดิชิงเซิงจู่]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:EmpressConsort Xiaoyirento fKangxi.jpgJPG|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวอี้เหริน]]||align="center"|พ.ศ. 2152||align="center"|23 สิงหาคม พ.ศ. 2232||align="center"|23 สิงหาคม พ.ศ. 2232<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|24 สิงหาคม พ.ศ. 2232||align="center" |24 สิงหาคม พ.ศ. 2232||align="center"|[[จักรพรรดิคังซี|จักรพรรดิชิงเซิ่นจู]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Empress XiaojingxianXiaoJing.jpgPNG|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวจิ้งเซี่ยน]]||align="center"|พ.ศ. 2224||align="center"|พ.ศ. 2265||align="center"|พ.ศ. 2265<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|พ.ศ. 2274||align="center" |พ.ศ. 2274||align="center"|[[จักรพรรดิยงเจิ้ง|จักรพรรดิชิงซื่อจง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:《孝贤纯皇后朝服像》局部.jpg|100px]]||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวเสียนฉุน|จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนชุน]]||align="center"|28 มีนาคม พ.ศ. 2255||align="center"|พ.ศ. 2270||align="center"|พ.ศ. 2281<br>''พระสวามีสถาปนา''||align="center"|8 เมษายน พ.ศ. 2291||align="center" |8 เมษายน พ.ศ. 2291||align="center"|[[จักรพรรดิเฉียนหลง|จักรพรรดิชิงเกาจง]]
ผู้ใช้นิรนาม