ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
* สมาชิกกิตติมศักดิ์
 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สามัญสมาชิกและวิสามัญสมาชิกสามารถสวมเสื้อครุยเนติบัณฑิตในการว่าความได้ หรือในโอกาสอันควร แต่ห้ามมิให้สวมในเวลาที่เป็นจำเลยในคดีอาญาหรือคดีล้มละลายหรือเวลาเป็นพยานในศาล<ref>http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976203&Ntype=19</ref>
 
== สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ==
44,099

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์