ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความเป็นจริง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{สั้นมาก}} {{ระวังสับสน|ความจริง}} '''ความเป็นจริง''' คือหลักปรัชญา...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สั้นมาก}}
{{ระวังสับสน|ความจริง}}
 
'''ความเป็นจริง''' เป็นสภาพของสิ่งตามที่มีอยู่จริง หาใช่สภาพของสิ่งที่อาจปรากฏหรืออาจจินตนาการขึ้น ในคำนิยามอย่างกว้าง ความเป็นจริงรวมไปถึงทุกสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะสังเกตได้หรือเข้าใจได้หรือไม่ก็ตาม นิยามกว้างกว่านั้นรวมถึงทุกสิ่งที่เคยมีอยู่ในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีอยู่ในอนาคต
'''ความเป็นจริง''' คือหลักปรัชญาที่หมายถึงสิ่งที่มีสภาวะตัวตนอยู่จริง อาจเป็นสิ่งที่ปรากฎขึ้นหรืออาจมาจากความคิด<ref>''Compact [[Oxford English Dictionary]] of Current English'', [[Oxford University Press]], 2005. (Full entry for ''reality'': "reality • noun (pl. realities) 1 the state of things as they actually exist, as opposed to an idealistic or notional idea of them. 2 a thing that is actually experienced or seen. 3 the quality of being lifelike. 4 the state or quality of having existence or substance.")</ref> หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม แต่สภาวะความเป็นจริงจะไม่ผันแปรไปตามความเข้าใจของมนุษย์ ความเป็นจริงเป็นคำนิยามกว้างๆ ของสิ่งที่มีตัวตนอยู่จริงๆ
 
นักปรัชญา นักคณิตศาสตร์ และนักคิดอื่นทั้งสมัยโบราณและสมัยใหม่ เช่น [[อริสโตเติล]] [[เพลโต]] [[เฟรเกอ]] [[ลุดวิจ วิทท์เกนชไตน์|วิทท์เกนชไตน์]] และ[[เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์|รัสเซลล์]] ต่างแยกความแตกต่างระหว่างความคิดที่สัมพันธ์กับความเป็นจริง ภาวะนามธรรมสัมพันธ์ และความคิดที่ไม่สามารถเป็นความคิดที่สมเหตุผล ในทางตรงข้าม การดำรงอยู่นั้นมักจำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในทางกายภาพหรือมีพื้นฐานโดยตรงในสิ่งนั้นอย่างเดียวกับความคิดในสมอง
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.ditext.com/broad/reality.html C.D. Broad on Reality]
* [http://plato.stanford.edu/entries/realism/ Stanford Encyclopedia of Philosophy on Realism]
* [http://www.youtube.com/watch?v=Y9KT4M7kiSw&feature=fvw Video: Carl Sagan on the 4th Dimension Explanation]
* [http://www.youtube.com/watch?v=BWyTxCsIXE4 Video: Animated version of the above with Dr Quantum - Flatland]
* [http://phenomenologyonline.com Phenomenology Online: Materials discussing and exemplifying phenomenological research]
* [http://www.vipassanahawaii.org/article_th1.php Concept and Reality, a Meditatiion Perspective]
* [http://video.google.com/videoplay?docid=-1406370011028154810 The Illusion of Reality by Jim AL-Khalili]
* [http://consc.net/papers/matrix.html The Matrix as Metaphysics by David Chalmers]
* [http://space.mit.edu/home/tegmark/ The Universes of Max Tegmark]
 
[[หมวดหมู่:ปรัชญา]]
149,484

การแก้ไข