ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายพระนามจักรพรรดินีจีน"

=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min
(=== ราชวงศ์ชิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !ประสูติ !เสกสมรส !เสวยราชย์ !พ้นจากราชสมบัติ !สวรรค)
(=== ราชวงศ์หมิง === {| width=100% class="wikitable" !พระรูป !พระนาม !เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน !คู่สมรส |- | align = "center"|[[ไฟล์:Min)
* 846–865 : [[Empress Dowager Zheng (Xuānzong)]]
=== [[ราชวงศ์หมิง]] ===
{| width=100% class="wikitable"
* ค.ศ. 1563-1614 : [[จักรพรรดินีเสี่ยวติง พระพันปีหลวง]]
!พระรูป
* ค.ศ. 1565 -1611 : [[จักรพรรดินีเซี่ยวจิง พระพันปีหลวง]]
!พระนาม
!เป็นสมเด็จพระพันปีหลวงใน
!คู่สมรส
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[พระพันปีหลวงหลิว]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน]]||align="center"|Zhu Biao
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝昭皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยวเจา|จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยว พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]<br>[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]||align="center"|[[จักรพรรดิหงซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝昭皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยวเจา|จักรพรรดินีเฉิงเสี่ยว พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]<br>[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]||align="center"|[[จักรพรรดิหงซี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝恭章皇后孙氏(明宣宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวกงจาง|จักรพรรดินีซางเซิง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวอี้ พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิจิ่งไท่]]||align="center"|[[จักรพรรดิซวนเต๋อ]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝肃皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวอี้ พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเฉิงฮั่ว]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝肃皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวอี้ พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเฉิงฮั่ว]]||align="center"|[[จักรพรรดิเจิ้งถง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝定皇后.jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี่ยวติง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิว่านลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิหลงชิ่ง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝靖显皇后王氏(明神宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเซี่ยวจิง พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิว่านลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[พระพันปีหลวงฮัวเฉิง]]||align="center"|[[จักรพรรดิว่านลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:Ming-Empire2.jpg|100px]] ||align="center"|[[พระพันปีหลวงฮุยหลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิว่านลี่]]||align="center"|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝和皇后王氏(明光宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวฮี พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]||align="center"|[[จักรพรรดิเทียนฉี]]
|-
| align = "center"|[[ไฟล์:孝纯皇后刘氏(明光宗).jpg|100px]] ||align="center"|[[จักรพรรดินีเสี้ยวชุน พระพันปีหลวง]]||align="center"|[[จักรพรรดิไท่ชาง]]||align="center"|[[จักรพรรดิฉงเจิน]]
|-
|}
 
=== [[ราชวงศ์ชิง]] ===
ผู้ใช้นิรนาม