ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มนตรี ศรียงค์"

+หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; ±[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรามคำ...
(โรบอต: แทนที่คำ)
(+หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง; ±[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรามคำ...)
[[หมวดหมู่:กวีชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
{{เกิดปี|2511}}
58,495

การแก้ไข