ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
|คำขวัญ= ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักตำนานเมือง ลือเลื่องประเพณี วัฒนธรรม งามล้ำแหล่งท่องเที่ยว
|พื้นที่= 11.63
|ประชากร= 3734,131554
<!--รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25512555 กรมการปกครอง-->
|ปีสำรวจประชากร= 25542555
|ความหนาแน่น= 31932,971
<!-- ข้อมูลสำหรับติดต่อ (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
|สำนักงาน=
2,747

การแก้ไข