ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ใส่รูปนายกรัฐมนตรี
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ใส่รูปนายกรัฐมนตรี)
 
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 3''' (1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476)
[[ภาพ:พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg|thumb|[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 3]]
 
[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์) เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ตามความในข้อ 2 แห่ง'''[[พระราชกฤษฎีกา]]ให้ปิดประชุม[[สภาผู้แทนราษฎร]]และตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]]ชุดใหม่ ๒๔๗๖''' ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติ
18,840

การแก้ไข