ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
* ตราเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่งความสำเร็จ ความสดชื่นเบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตรา[[พระราชลัญจกร]]บรรจุอยู่ เป็นเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านได้เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลมมี[[พระมหาพิชัยมงกุฎ]]ครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับ มีชื่อ“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ” คั่นปิดหัวท้ายด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน
* ประติมากรรม บัวเหล็ก
* ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือ [[ต้นบัวสวรรค์]]
* สีประจำมหาวิทยาลัยคือ [[สีน้ำเงิน]]
 
== คณะ ==
2,526

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์