ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอลิมปิกวิชาการ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ภูมิศาสตร์โอลิมปิก]] (IGeO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
* [[ภาษาศาสตร์โอลิมปิก]] (IOL, ตั้งแต่ พ.ศ. 2546)
{{บทความหลัก|* [[วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น}}]] (IJSO, since 2004)
* [[โลกและอวกาศโอลิมปิก]] (IESO, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
* [[ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก]] (IOAA, ตั้งแต่ พ.ศ. 2550)
* The [[International Earth Science Olympiad]] (IESO, since 2007)
* The [[International Young Inventors Project Olympiad]] (IYIPO, since 2007)
 
== โอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ==
{{บทความหลัก|วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น}}
 
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอยู่ 2 รายการเท่านั้น คือ [[การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น]] หรือในชื่อ[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า International Junior Science Olympiad (IJSO) ซึ่งได้เริ่มจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และการแข่งขัน[[ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ]]ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ International Astronomy Olympiad (IAO) ซึ่งยังมีการแข่งขันของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย
 
อย่างไรก็ดี การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จะจัดโดยองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้นโดยตรง โดยที่ไม่มีการก่อตั้งองค์กรโอลิมปิกวิชาการเพื่อควบคุมการแข่งขันทั้งหมดแต่อย่างใด
 
== โอลิมปิกวิชาการในประเทศไทย ==
44,353

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์