ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกระสังพิทยาคม"

(replaceViaSearch: ญ ไม่มีเชิง)
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|12
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน๒๕๕๕
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|
|}
|-
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|13
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน
| valign = "center" style="background: lightgoldenrodyellow; "|
|}
ผู้ใช้นิรนาม