ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงบ่อแก้ว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
== ประวัติ ==
แขวงบ่อแก้วได้แยกมาจากแขวงหัวของเมื่อปี 2526 (แขวงหัวของได้ถูกยุบลงและแบ่งเป็น 2 แขวง) คือพื้นที่แขวงหลวงน้ำทาและบ่อแก้วในปัจจุบัน มาตั้งเป็นแขวงใหม่ แล้วตั้งเมืองห้วยทราย ซึ่งเป็นเมืองเอกของแขวงหัวของเดิมเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแก้ว ต่อมาในปี 2534 ได้มีการโอน เมืองปากทา และเมืองผาอุดม จาก[[แขวงอุดมไซ]] มาขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว ซึ่งชื่อแขวงบ่อแก้ว มาจากการที่ได้มีการค้นพบแร่ไพลินซึ่งมีสีสันสวยงาม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ชาวบ้านได้ไปร่อนหาแร่ไพลิน ตามริมแม่น้ำ ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่าแก้ว จึ่งเป็นที่มาของชื่อแขวงบ่อแก้ว บ่อแก้วจึ่งหมายถึงเหมืองแก้วแหวงเงินทองนั่นเอง
แขวงบ่อก้วประกอบด้วย ประชากรหลายเผ่า เช่น ลาว ลื้อ ยวน ไต ม้ง ขะมุ ฯลฯ
 
35

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์