ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเวียดนาม"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
! rowspan="8" | พยัญชนะต้น
! ''x''
| rowspan="2" | {{IPA|[s]}}
| {{IPA|[s]}} || {{IPA|[s]}} || {{IPA|[s]}}
|-
! ''s''
| {{IPA|[ʂ]}} ส(ม้วนลิ้น) || {{IPA|[ʂ]}} ส(ม้วนลิ้น) || {{IPA|[ʂ]}} ส(ม้วนลิ้น)
|-
! ''ch''
| rowspan="2" | {{IPA|[tɕ]}}
| {{IPA|[tɕ]}} || {{IPA|[tɕ]}} || {{IPA|[tɕ]}}
|-
! ''tr''
| {{IPA|[tʂ]}} จ(ม้วนลิ้น) || {{IPA|[tʂ]}} จ(ม้วนลิ้น) || {{IPA|[tʂ]}} จ(ม้วนลิ้น)
|-
! ''r''
| rowspan="3" | {{IPA|[z]}} ซ(ก้อง)
| {{IPA|[ɹ], [ʐɻ]}} ร(ม้วนลิ้น) || {{IPA|[ɹ], [ʐɻ]}} ร(ม้วนลิ้น) || {{IPA|[ɹ], [ʐɻ]}} ร(ม้วนลิ้น)
|-
! ''d''
| {{IPA|[ɟ]}} กึ่ง จ กึ่ง ก (ก้อง)
| rowspan="3" | {{IPA|[j]}}
| rowspan="3" | {{IPA|[j]}}
|-
! ''gi''
| {{IPA|[z]}} ซ(ก้อง)
|-
! ''v''<ref>In southern dialects, ''v'' is reported to have a [[spelling pronunciation]] (i.e., the spelling influences pronunciation) of {{IPA|[vj]}} or {{IPA|[bj]}} among educated speakers. However, educated speakers revert to usual {{IPA|[j]}} in more relaxed speech. Less educated speakers have {{IPA|[j]}} more consistently throughout their speech. See: Thompson (1959), Thompson (1965: 85, 89, 93, 97-98).</ref>
| {{IPA|[v]}} กึ่ง ฟ กึ่ง ว || {{IPA|[v]}} กึ่ง ฟ กึ่ง ว
|-
! rowspan="10" | ตัวสะกด
! ''c''
| {{IPA|[k]}} || {{IPA|[k]}}
| rowspan="2" | {{IPA|[k]}}
| rowspan="3" | {{IPA|[k]}}
|-
! ''t''
| rowspan="4" | {{IPA|[t]}}
| rowspan="4" | {{IPA|[t]}}
|-
! style="line-height: 1em;" | ''t'' <br/><span style="font-weight: normal; font-size: small;">หลัง ''e''</span>
| {{IPA|[k, t]}} ก/ต
|-
! style="line-height: 1em;" | ''t'' <br/><span style="font-weight: normal; font-size: small;">หลัง ''ê''</span>
| rowspan="3" | {{IPA|[t]}}
| {{IPA|[k, t]}} ก/ต
|-
! style="line-height: 1em;" | ''t'' <br/><span style="font-weight: normal; font-size: small;">หลัง ''i''</span>
| rowspan="2" | {{IPA|[t]}}
|-
! ''ch''
| {{IPA|[kc]}} กึ่ง จ กึ่ง ก || {{IPA|[k]}}
|-
! ''ng''
| {{IPA|[ŋ]}} || {{IPA|[ŋ]}}
| rowspan="2" | {{IPA|[ŋ]}}
| rowspan="2" | {{IPA|[ŋ]}}
|-
! ''n''
| rowspan="2" | {{IPA|[n]}}
| rowspan="2" | {{IPA|[n]}}
|-
! style="line-height: 1em;" | ''n'' <br/><span style="font-weight: normal; font-size: small;">after ''i'', ''ê''</span>
| rowspan="2" | {{IPA|[n]}}
| rowspan="2" | {{IPA|[n]}}
|-
! ''nh''
| {{IPA|[ŋ]}} || {{IPA|[ŋ]}}
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์