ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเซี่ยงไฮ้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(replaceViaLink: คอมมอนส์-หมวดหมู่)
{| class="wikitable sortable"
|-
!แปล
!Translation
!IPA
!อักษรจีน
!Chinese character
|-
|ภาษาจีนเซี่ยงไฮ้
|Shanghainese (language)
|{{IPA|[zɑ̃.ˈhe.ɦɛ.ɦʊ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|上海閒話}} or {{lang|zh-wuu-Hant|上海闲话}}
|-
|ชาวจีนเซี่ยงไฮ้
|Shanghainese (people)
|{{IPA|[zɑ̃.ˈhe.ɲɪɲ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|上海人}}
|-
|ฉัน
|I
|{{IPA|[ŋu]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我}}
|-
|เราหรือฉัน
|we or I
|{{IPA|[ŋu.ɲi]}} or {{IPA|[ɐˑ.lɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我伲、阿拉(我拉)}}
|-
|เขาหรือหล่อน
|he/she
|{{IPA|[ɦi]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|渠(伊, 其)}}
|-
|พวกเขา
|they
|{{IPA|[ɦi.la]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|渠拉(伊拉)}}
|-
|คุณ
|you (sing.)
|{{IPA|[noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬}}{{lang|zh-wuu-Hant|(儂)}}
|-
|พวกคุณ
|you (plural)
|{{IPA|[na]}}
|{{lang|zh-wuu-Hant|㑚}}
|-
|สวัสดี
|hello
|{{IPA|[noŋ hɔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬好}}{{lang|zh-wuu-Hant|(儂好)}}
|-
|ลาก่อน
|good-bye
|{{IPA|[ˈtse.ɦue]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|再会}}{{lang|zh-wuu-Hant|(再會)}}
|-
|ขอบคุณ
|thank you
|{{IPA|[ʑ̻iaja noŋ]}} or {{IPA|[ʑ̻iaʑ̻ia noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|谢谢侬}}{{lang|zh-wuu-Hant|(謝謝儂)}}
|-
|เสียใจ
|sorry
|{{IPA|[te.vəˑ.tɕʰi]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|对勿起}}{{lang|zh-wuu-Hant|(對勿起)}}
|-
|แต่อย่างไรก็ตาม
|but, however
|{{IPA|[dɛ.zɨ]}}, {{IPA|[dɛ.zɨ.ni]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|但是, 但是呢}}
|-
|กรุณา
|please
|{{IPA|[tɕʰɪɲ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|请}}{{lang|zh-wuu-Hant|(請)}}
|-
|นั่น
|that one
|{{IPA|[ˈe.tsɐʔ]}}, {{IPA|[i.tsɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎只, 伊只}}
|-
|นี่
|this one
|{{IPA|[ɡəʔ.tsɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|搿只}}
|-
|ที่นั่น
|there
|{{IPA|[ˈe.tɐʔ]}}, {{IPA|[i.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎垯, 伊垯}}
|-
|นอกเหนือจากที่นั่น
|over there
|{{IPA|[ˈe.mi.tɐʔ]}}, {{IPA|[i.mi.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎面垯, 伊面垯}}
|-
|ที่นี่
|here
|{{IPA|[ɡəˑ.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|搿垯(箇垯)}}
|-
|มี
|to have
|{{IPA|[ɦiɤɯ.təʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|有得}}
|-
|อยู่
|to exist, here, present
|{{IPA|[lɐˑ.he]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|勒許}}
|-
|ปัจจุบัน
|now, current
|{{IPA|[ɦi.ze]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|现在}}{{lang|zh-wuu-Hant|(現在)}}
|-
|เวลาเท่าใด
|what time is it?
|{{IPA|[ɦi.ze tɕi.ti tsoŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|搿息几点钟?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(搿息幾點鐘?)}}
|-
|ที่ไหน
|where
|{{IPA|[ɦa.ɺi.tɐʔ]}}, {{IPA|[sa.di.fɑ̃]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|嚡里垯}}{{lang|zh-wuu-Hant|(嚡裏垯)}}{{lang|zh-wuu-Hans|, 啥地方}}
|-
|อะไร
|what
|{{IPA|[sa ɦəʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|啥个, 做啥}}
|-
|ใคร
|who
|{{IPA|[sa.ɲɪɲ]}} or {{IPA|[ɦa.ɺi.ɦue]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|啥人, 嚡里位}}
|-
|ทำไม
|why
|{{IPA|[ɦue.sa]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|为啥}}{{lang|zh-wuu-Hant|(為啥)}}
|-
|เมื่อใด
|when
|{{IPA|[sa.zəɲ.kuɑ̃]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|啥辰光}}
|-
|อย่างไร
|how
|{{IPA|[na.nəɲ, na.nəɲ.ka]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哪恁, 哪恁介 }}
|-
|มากเท่าใด
|how much?
|{{IPA|[tɕi.di]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|几钿?几块洋钿?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(幾鈿?幾塊銀頭?)}}
|-
|ใช่
|yes
|{{IPA|[ˈe]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|哎}}
|-
|ไม่ใช่
|no
|{{IPA|[m̩]}}, {{IPA|[vəˑ.zɨ]}}, {{IPA|[m̩məʔ]}}, {{IPA|[viɔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|呒, 弗是, 呒没}}
|-
|หมายเลขโทรศัพท์
|telephone number
|{{IPA|[di.ɦʊ ɦɔ.dɤɯ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|电话号头}}{{lang|zh-wuu-Hant|(電話號頭)}}
|-
|บ้าน
|home
|{{IPA|[oˑ.ɺi.ɕiã]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|屋里向}}{{lang|zh-wuu-Hant|(屋裏向)}}
|-
|มาที่บ้านของพวกเราและเล่น
|Come to our house and play.
|{{IPA|[tɔ ɐˑ.lɐʔ oˑ.ɺi.ɕiɑ̃ le bəˑ.ɕiã]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|到阿拉屋里厢来孛相(白相)!}}{{lang|zh-wuu-Hant|(到阿拉屋裏厢來孛相!)}}
|-
|ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
|Where's the restroom?
|{{IPA|[da.sɤɯ.kɛ ɺəˑ.ɺɐʔ ɦa.ɺi.tɐʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|汏手间勒勒嚡里垯?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(汏手間勒勒嚡裏垯?)}}
|-
|คุณกินอาหารเย็นหรือยัง
|Have you eaten dinner?
|{{IPA|[ɦia.vɛ tɕʰɪˑ.ku.ləʔ va]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|夜饭吃过了𠲎?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(夜飯吃過了𠲎?)}}
|-
|ฉันไม่รู้
|I don't know
|{{IPA|[ŋɯ; vəˑ.ɕiɔ.təʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我弗(勿)晓得.}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我弗(勿)曉得.)}}
|-
|คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
|Do you speak English?
|{{IPA|[noŋ ˈɪn.vəɲ kãtəʔle va]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬英文讲得来𠲎?}}
|-
|ฉันรักคุณ
|I love you
|{{IPA|[ŋɯ; e noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我爱侬!}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我愛儂!)}}
|-
|ฉันรักคุณ
|I adore you
|{{IPA|[ŋɯ; e.mɯ noŋ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我爱慕侬.}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我愛慕儂!)}}
|-
|ฉันชอบคุณมาก
|I like you a lot
|{{IPA|[ŋɯ; ɺɔ ˈhuø.ɕi noŋ ɦəʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|我老欢喜侬搿!}}{{lang|zh-wuu-Hant|(我老歡喜儂搿)}}
|-
|ข่าว
|news
|{{IPA|[ɕɪɲ.vəɲ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|新闻}}{{lang|zh-wuu-Hant|(新聞)}}
|-
|ตาย
|dead
|{{IPA|[ɕi.tʰəˑ.ləʔ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|死脱了}}
|-
|มีชีวิต
|alive
|{{IPA|[ɦuəˑ.lɐˑ.he]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|活勒嗨(活着)}}
|-
|มาก
|a lot
|{{IPA|[ˈtɕiɔ.kue]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|交关(邪气)}}
|-
|ภายใน
|inside, within
|{{IPA|[ɺi.ɕiã]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|里向}}
|-
|ภายนอก
|outside
|{{IPA|[ŋa.dɤɯ]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|外頭}}
|-
|คุณเป็นอย่างไรบ้าง
|How are you?
|{{IPA|[noŋ hɔ va]}}
|{{lang|zh-wuu-Hans|侬好伐?}}{{lang|zh-wuu-Hant|(儂好伐?)}}
|}
 
==อ้างอิง==
<references/>

รายการนำทางไซต์