ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิวลึงค์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สลับนิดหน่อย ยังไม่สามารถตรวจได้
(สลับนิดหน่อย ยังไม่สามารถตรวจได้)
{{ตรวจลิขสิทธิ์}}
<ref>นังสือ Trips ฉบับนครวัด นครธม 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กัมพูชา</ref> กษัตริย์ที่นับถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย นิยมสร้าง'''ศิวลึงค์ไว้ในปราสาทต่างๆ''' เพื่อใช้เป็นที่เคารพ ศิวลึงค์เป็นเครื่องหมายองค์กำเนิดของเพศชาย เป็นพลังสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยศิวลึงค์นี้จะตั้งอยู่บนฐานโยนี (แทนอวัยวะเพศหญิง) ของพระนางปารพตี ชายาของพระศิวะ ตราบใดที่อวัยวะเพศทั้งสองนี้อยู่ด้วยกันก็จะเกิดความรุ่งเรือง บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กษัตริย์ที่นับถือศาสนาฮินดูไศวนิกาย นิยมสร้างศิวลึงค์ไว้ในปราสาทต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่เคารพ
เป็นการเซ่นสรวงบูชาพระศิวะ<ref>หนังสือ Trips ฉบับนครวัด นครธม 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กัมพูชา</ref>
130,610

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์