ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุฆาต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Aristitleism ย้ายหน้า พันธุฆาต ไปยัง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: (น่าจะ) นิยมที่สุด)
'''พันธุฆาตการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์'''<ref>ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสำหรับสาขาประชากรศาสตร์ ({{lang-en|genocide}})ส่วนสาขาอื่นบัญญัติไว้ดังนี้ หรือคือ นิติศาสตร์บัญญัติว่า '''"การทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาติ"''' (รัฐศาสตร์),หรือ '''"การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"''' (ประชากรศาสตร์),และรัฐศาสตร์บัญญัติว่า '''"การทำลายล้างชาติเผ่าพันธุ์มนุษย์"''' หรืออนึ่ง ในสาขาประชากรศาสตร์ ยังบัญญัติว่า '''"การล้างพันธุ์พันธุฆาต"''' ด้วย</ref> (นิติศาสตร์{{lang-en|genocide}}) คือ การกระทำอย่างเป็นระบบและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อทำลาย[[กลุ่มชาติพันธุ์]] [[กลุ่มเชื้อชาติ]] กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่
 
ถึงแม้จะมีผู้ให้นิยามของ "พันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" ไว้มากมายและบางทีก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ทาง[[นิติศาสตร์]]นั้น [[สหประชาชาติ]]ได้กำหนดนิยามของพฤติการณ์นี้ในข้อ 2 แห่ง "[[อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมพันธุฆาต|อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมการความผิดอาญาฐานฆ่าล้างชาติ พ.ศ. 2491เผ่าพันธุ์]]" ({{lang-en|1948 United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide}}) ว่า พันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ หมายถึง "การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มชนในชาติ หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า ฆ่าสมาชิกของกลุ่ม กระทำให้สมาชิกของกลุ่มถึงแก่พิกลพิการอย่างหนักทางกายภาพหรือจิตภาวะ กระทำโดยไตร่ตรองหรือโดยคาดการณ์ไว้แล้วเพื่อให้เกิดแก่หรือนำพามาสู่สมาชิกของกลุ่มซึ่งทุกขเวทนาในสภาพความเป็นอยู่ กระทำโดยมาตรการใด ๆ เพื่อกันมิให้มีการถือกำเนิดของทารกภายในกลุ่ม หรือใช้กำลังนำพาผู้เยาว์ในกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง"<ref name=CPPCG>Office of the High Commissioner for Human Rights. ''[http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/p_genoci.htm Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide]'' <!--Retrieved 2008-10-22--></ref>
 
โดยใน[[คำปรารภ]]แห่งอนุสัญญาดังกล่าว ว่าได้เกิดกรณีตัวอย่างสำหรับพันธุฆาตในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นแล้วหลายครั้งหลายคราในประวัติศาสตร์โลก แต่ที่จริงแล้วคำว่า "genocide" นั้นเพิ่งได้รับการประดิษฐ์โดยนายราฟาเอล เลมคิน (Raphael Lemkin) นักนิติศาสตร์ลูกครึ่งโปแลนด์และยิว และประชาคมโลกเพิ่งยอมรับนิยามของ "พันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" อย่างเป็นทางการภายหลังความหายนะที่[[นูเรมเบิร์ก]]
 
ปัจจุบัน ความผิดฐานกระทำพันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นอำนาจหน้าที่ของ[[ศาลอาญาระหว่างประเทศ]]ที่จะดำเนินกระบวนยุติธรรม แต่ก่อนหน้านี้ระหว่างที่ประชาคมโลกกำลังช่วยกันประดิษฐ์ศาลดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะตุลาการเฉพาะกิจระหว่างประเทศ จนกระทั่ง[[ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ]]มีผลใช้บังคับในวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
 
นอกจากนี้ นับแต่[[อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมพันธุฆาต]] [[พ.ศ. 2491]] ความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีผลใช้บังคับในเดือน[[มกราคม พ.ศ. 2491]] เป็นต้นมา [[รัฐภาคี]]แห่งอนุสัญญาฯ ราว ๆ แปดสิบประเทศได้ประกาศใช้และปรับปรุง[[กฎหมาย]]ภายในเพื่ออนุวัติ[[อนุสัญญา]]ดังกล่าว และผู้กระทำความผิดฐานพันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์บางรายก็ได้รับการลงโทษตาม[[เทศบัญญัติ]]ก็มี เช่น ศาลเยอรมันได้พิพากษาว่านายนิโกลา จอร์จิก (Nikola Jorgic) กระทำความผิดดังกล่าวจริงตามเทศบัญญัติฉบับหนึ่ง
 
มีการวิพากษ์วิจารณ์อนุสัญญาดังกล่าวว่า ให้นิยาม "พันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" แคบเกินไป โดยมิได้ให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มทางการเมืองด้วย นอกจากนี้ การกระทำตามที่อนุสัญญาฯ บัญญัติไว้ว่าเป็นพันธุฆาตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยังไม่เคยได้รับการไต่สวนจากศาลมาก่อนเลยจนกว่า[[อัยการ|พนักงานอัยการ]]จะได้ยื่นฟ้องเป็นราย ๆ ไป และยังไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะ "กันไว้ดีกว่าแก้" ซึ่งเปรียบเหมือนว่า "วัวหายแล้วจึงค่อยล้อมคอก" กับทั้งยังมีปัญหาในการตีความอนุสัญญาฯ อีกด้วย เช่น ที่ว่า "[การกระทำใดเพื่อทำลายทั้งกลุ่มหรือ] ส่วนใหญ่" ส่วนใหญ่นี้จะหมายเอาจำนวนเท่าไร เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==
 
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมพันธุฆาต]]
 
{{ศาลอาญาระหว่างประเทศ}}
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์