ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{วิกิพีเดีย:นโยบายการล็อก/ระดับการล็อก}}
 
=== การล็อกสมบูรณ์ ===
[[ไฟล์:Padlock.svg|74px|right|alt=แม่กุญแจสีทอง]]
{|
! width="55" | <center>[[ไฟล์:Padlock.svg|50px]]</center>
| บทความที่ถูกล็อกไว้นั้น เฉพาะ[[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ|ผู้ดูแลระบบ]]จะเข้าไปแก้ไขได้ เช่น:
 
เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกสมบูรณ์ได้ การล็อกประเภทนี้อาจมีกำหนดระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจไม่มีกำหนดก็ได้
* [[หน้าหลัก]] รวมทั้งรูปภาพและแม่แบบที่อยู่บนหน้าหลัก ผ่านการล็อกแบบสืบทอด
* หน้าที่มีเนมสเปซ ''"มีเดียวิกิ:"'' ซึ่งเป็นข้อความระบบและอินเตอร์เฟซ
* แม่แบบที่มีความสำคัญต่อวิกิพีเดีย เช่น {{tl|fmbox}} หรือ {{tl|ambox}}
* หน้าที่มีข้อความทางกฎหมาย เช่น [[วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ]] หรือ [[วิกิพีเดีย:ข้อความในสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู|ข้อความในสัญญาอนุญาตเอกสารเสรีของกนู]]
* หรือหน้าที่มีการโต้เถียงกันและไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ณ เวลานั้น ทำให้เกิดการย้อนไปย้อนกลับมาหลายรอบ
* ไฟล์ที่มีความสำคัญยิ่ง เช่น [[:ไฟล์:Wiki.png]] หรือ [[:ไฟล์:Example.jpg]]
 
การแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกสมบูรณ์สามารถเสนอได้ในหน้าพูดคุย (หรือในฟอรัมอื่นที่เหมาะสม) เพื่ออภิปราย ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขบทความที่ถูกล็อกซึ่งสะท้อนการเห็นพ้องต้องกัน
[[วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย|ผู้ใช้ทั่วไป]] หรือผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ซึ่งจะสังเกตได้จาก การติดป้าย[[แม่แบบ:ล็อก]] และไม่มีปุ่ม "แก้ไข" ปรากฏเหนือบทความนั้น
 
|}
==== ข้อพิพาทเนื้อหา ====
ในห้าที่ประสบสงครามแก้ไข การล็อกสมบูรณ์ชั่วคราวสามารถบีบให้ภาคีทุกฝ่ายอภิปรายการแก้ไขของตนในหน้าพูดคุย ที่ซึ่งพวกเขาสามารถบรรลุการเห็นพ้องต้องกัน กรณีสงครามแก้ไขเอกเทศ และสงครามแก้ไขต่อเนื่องโดยผู้เขียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจจัดการโดย[[วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้|การบล็อก]] เพื่อที่จะไม่ไปกีดกันการแก้ไขหน้าปกติโดยผู้อื่น
 
เมื่อล็อกหน้าเพราะข้อพิพาทเนื้อหา ปกติผู้ดูแลระบบจะล็อกรุ่นปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อรุ่นปัจจุบันมีเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายด้านเนื้อหาอย่างชัดเจน เช่น [[วิกิพีเดีย:การก่อกวน|การก่อกวน]] การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกล่าวหาบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะการล็อกรุ่นล่าสุดบางครั้งสนองสงครามแก้ไขโดยสร้างรุ่นที่มีข้อพิพาท ฉะนั้น ผู้ดูแลระบบยังอาจย้อนไปยังรุ่นเก่าของหน้าก่อนสงครามแก้ไขหากมีจุดชัดเจน หน้าที่ถูกล็อกเพราะข้อพิพาทเนื้อหาไม่ควรถูกแก้ไขยกเว้นเพื่อทำการแก้ไขที่ไม่เป็นที่พิพาทหรือมีการเห็นพ้องต้องกันชัดเจน
 
ผู้ดูแลระบบไม่ควรล็อกหรือปลดล็อกหน้าเพื่อสนับสนุนท่าทีของตนในข้อพิพาทเนื้อหานั้น
=== การล็อกโต้เถียง ===
เป็นการล็อกเพื่อให้ผู้ใช้หยุด[[วิกิพีเดีย:สงครามแก้ไข|สงครามแก้ไข]] ที่มีข้อโต้แย้งต่าง ๆ ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ การปลดล็อกหน้าประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับเมื่อสงครามแก้ไขหยุด หรือการโต้แย้งหายไป
 
=== การกึ่งล็อก ===
{|
! width="55" | <center>[[ไฟล์:Padlock-silver.svg|50px]]</center>
|}
 
=== การล็อกสร้างหน้า ===
{|
! width="55" | <center>[[ไฟล์:Padlock-skyblue.svg|50px]]</center>
|}
 
=== การล็อกย้าย ===
{|
! width="55" | <center>[[ไฟล์:Padlock-olive.svg|50px]]</center>
|}
 
=== การล็อกแม่แบบและการกึ่งล็อกแม่แบบ ===
{|
! width="115" | <center>[[ไฟล์:Padlock-red.svg|50px]] [[ไฟล์:Padlock-silver-light.svg|50px]]</center>
|}
 
=== การล็อกแบบสืบทอด ===
การล็อกแบบสืบทอดเป็นการล็อกการแก้ไขและการย้ายหน้าของหน้าที่ล็อก และแม่แบบ/หน้า/ไฟล์รูปภาพหรือสื่อใด ๆ ที่ถูกอัพโหลดขึ้นมายังวิกิพีเดียไทย ที่ถูกเรียกใช้ในหน้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้โดยตรงหรือการเรียกใช้ผ่าน[[วิธีใช้:แม่แบบ|แม่แบบ]]อื่นก็ตามอย่างเต็มที่ (แก้ไขและย้ายได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อย่างไรก็ดีไฟล์ที่ถูกอัพโหลดขึ้นไปยัง[[วิกิมีเดียคอมมอนส์]]ที่ถูกเรียกใช้ในหน้าที่ล็อกจะไม่ถูกล็อกแต่อย่างใด
 

รายการนำทางไซต์