ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การแปลรหัส (พันธุศาสตร์)"

เก็บกวาด
(replaceViaLink: เพปไทด์)
(เก็บกวาด)
 
ทรานสเลชันมี 4 ขั้นตอนคือ การกระตุ้น การเริ่มต้น การต่อเนื่องและการสิ้นสุด กรดอะมิโนจะถูกนำมายัง[[ไรโบโซม]]จากนั้นจึงต่อกันเป็นโปรตีน
ขั้นตอนการกระตุ้น กรดอะมิโนจะเกิด[[พันธะโควาเลนต์]]กัน tRNA ที่เป็นคู่กัน กรดอะมิโนจะใช้หมู่คาร์บอกซิลจับกับหมู่ 3' OH ของ tRNA ด้วย[[พันธะเอสเทอร์]]
 
ขั้นตอนการเริ่มต้น เริ่มจากหน่วยเล็กของไรโบโซมจับกับปลาย 5' ของ mRNA โดยมี initiation factors (IF) เป็นผู้ช่วย การสิ้นสุดของการสร้างสายพอลิเพปไทด์เกิดขึ้นเมื่อด้าน A ของไรโบโซมเป็น[[รหัสพันธุกรรมหยุด]] (UAA, UAG, UGA) ซึ่งจะไม่มี tRNA เข้ามา แต่ releasing factor จะเข้ามาทำให้ปล่อยสายพอลิเพปไทด์ออกไป ปลาย 5' ของ mRNA ไปเป็นปลาย N ของพอลิเพปไทด์ และขั้นตอนทรานสเลชันเริ่มจาก N->C
138,643

การแก้ไข