ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

== แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
{{บทความหลัก|วิกิพีเดีย:แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ}}
คำว่า "แหล่งข้อมูล" ในวิกิพีเดียมีสามความหมาย
คำว่า "แหล่งข้อมูล" ในวิกิพีเดียมีสามความหมาย: ชิ้นงานนั้น (เอกสาร บทความ รายงาน หรือหนังสือ) ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประพันธ์) และสำนักพิมพ์ผู้ตีพิมพ์ผลงาน (ยกตัวอย่างเช่น เดอะนิวยอร์กไทมส์) ทั้งสามล้วนแต่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทั้งสิ้น
* ชิ้นงานนั้นเอง (เอกสาร บทความ รายงาน หรือหนังสือ)
* ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น (เช่น ผู้ประพันธ์) และ
* ผู้จัดพิมพ์ (เช่น เดอะนิวยอร์กไทมส์)
 
ทั้งสามข้อล้วนกระทบต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทั้งสิ้น
 
ยึดบทความตามแหล่งข้อมูลตีพิมพ์บุคคลภายนอก (third-party) ที่นาเชื่อถือซึ่งมีชื่อเสียงด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความแม่น เนื้อหาแหล่งข้อมูลจะต้องถูกตีพิมพ์ (คือ ทำให้สาธารณะเข้าถึงได้ในรูปแบบหนึ่ง) แหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกตีพิมพ์ไม่ถือว่าน่าเชื่อถือ ใช้แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนเนื้อหาที่นำเสนอในบทความโดยตรงและเหมาะสมแก่ข้ออ้าง ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลใด ๆ ขึ้นอยู่กับบริบท แหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดมีโครงสร้างแบบมืออาชีพ เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ประเด็นข้อกฎหมาย หลักฐานและการโต้แย้ง ยิ่งมีระดับการตรวจสอบในประเด็นนี้มากขึ้นเท่าใด แหล่งข้อมูลก็ยิ่งน่าเชื่อถือเท่านั้น ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้อหาแหล่งอ้างอิงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และแพทยศาสตร์
148,337

การแก้ไข