ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

คำว่า "แหล่งข้อมูล" ในวิกิพีเดียมีสามความหมาย: ชิ้นงานนั้น (เอกสาร บทความ รายงาน หรือหนังสือ) ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น (ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประพันธ์) และสำนักพิมพ์ผู้ตีพิมพ์ผลงาน (ยกตัวอย่างเช่น เดอะนิวยอร์กไทมส์) ทั้งสามล้วนแต่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลทั้งสิ้น
 
วางรากฐานเนื้อหาของยึดบทความบนตามแหล่งข้อมูลตีพิมพ์บุคคลภายนอก (third-party) ที่น่านาเชื่อถือและไม่ซึ่งมีส่วนได้เสียกับสิ่งที่กำลังกล่าวถึงชื่อเสียงด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความแม่น เนื้อหาแหล่งข้อมูลควรจะต้องถูกตีพิมพ์ (คือ ทำให้สาธารณะเข้าถึงได้ในรูปแบบหนึ่ง) แหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกตีพิมพ์ไม่ถือว่าน่าเชื่อถือ ใช้แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนเนื้อหาที่ปรากฏนำเสนอในบทความโดยตรงและควรเหมาะสมที่จะใช้อ้างอิงแก่ข้อกล่าวอ้างใด ๆ ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลใด ๆ ขึ้นอยู่กับบริบท แต่โดยทั่วไปแล้ว แหล่งข้อมูลที่ดีจะต้องที่สุดมีโครงสร้างการเขียนแบบมืออาชีพสำหรับการ เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ประเด็นทางข้อกฎหมาย หลักฐานและข้อการโต้แย้ง หากแหล่งข้อมูลนั้นยิ่งมีระดับการพิจารณาตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเท่าใด แหล่งข้อมูลนั้นย่อมมีความก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเนื้อหาแหล่งอ้างอิงเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่และแพทยศาสตร์
 
หากสามารถหาได้ สื่อตีพิมพ์ทางสิ่งพิมพ์วิชาการและที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองแล้ว (peer-review) หากสามารถหาได้ มักจะเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด อย่างไรก็ตามเช่น ในวิชาประวัติศาสตร์ แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คุณยังอาจใช้เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่มิใช่เชิงวิชาการก็สามารถใช้ที่น่าเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปรากฏว่ามันได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อในสิ่งพิมพ์กระแสหลักที่น่าเชื่อถือ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่นรวมไปถึงหนังสือตำราเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หนังสือซึ่งได้รับการที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ นิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์กระแสหลัก คุณยังอาจใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน หากอยู่ในเกณฑ์โดยมีหลักเกณฑ์เดียวกัน
 
=== บล็อกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ===
148,270

การแก้ไข