ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นศูนย์สูตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สองเส้นขนานส่วนขั้วโลก(Polar Circles)คือ เส้นอาร์กติคเซอร์เคิล(Arctic Circle)เส้นขนานกับเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ และ เส้นแอนตาร์กติคเซอร์เคิล(Antarctic Circle)เส้นขนานกับเส้นเส้นศูนย์สูตรอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้
สองเส้นขนานในเขตโซนร้อน(Tropical Circles)คือ เส้นทร๊อปิคออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เส้นลติจูดละติจูดแนวขวางขนานกับเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทางเหนือ และ เส้นทร๊อปิคออฟแค๊พพริคอร์น(Tropic of Capricorn) เส้นลติจูดละติจูดแนวขวางที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรไปทางใต้
ดังนั้น เส้นศูนย์สูตร หรือ อีเควเตอร์ จึงเป็นเส้นแนวขวาง (เส้นลติจูดละติจูด หรือ เส้นรุ้ง)เส้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พาดผ่านแบ่งครึ่ง ณ จุดกึ่งกลางของโลก
 
[http://203.172.130.100/nfe_webkm/display_directory_view.php?direct=direct&&search=%CD%A7%A4%EC%BB%C3%D0%A1%CD%BA%A2%CD%A7%B7%C3%A7%A1%C5%C1%B7%E9%CD%A7%BF%E9%D2&&enc_id=964 ดังนั้น เมื่อขยายเส้นศูนย์สูตรโลกเป็นระนาบศูนย์สูตร (Equatorial Plane) ออกไปตัดทรงกลมท้องฟ้า เกิดเป็นวงกลมใหญ่บนทรงกลมท้องฟ้า เรียกว่า เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า (Celestial Equator)]
93

การแก้ไข