ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
#* น่าจะขาดหัวข้อรางวัลที่ได้รับหรือผลกระทบต่อสังคมไทยและวงการวิชาการนานาชาติ เช่น จำนวนบัณฑิต (ปริญญาตรี/โท/เอก) จบแต่ละปีและตั้งแต่เปิดการสอนมามีเท่าไหร่ คิดเป็น market share เท่าไหร่ในประเทศไทย และคณะมีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมอย่างไรใน licensing body ของวิชาชีพในประเทศ - เข้าใจว่ากรณีนี้คือ "สภาเภสัชกรรม" มีส่วนร่วมอย่างไรกับวงการวิชาการนานาชาติ เช่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ มีบริการให้ใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบอะไรหรือไม่ --[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#** เขียนใหม่ในหัวข้อ ''การยอมรับในสังคม'' นะครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)
#*** ข้อมูล จำนวนบัณฑิต อาจจะทำเป็นตารางเล็ก ๆ ย้อนหลัง 5 ปี (หากมีข้อมูล) ส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาบทความคัดสรร แต่หากมีจะทำให้บทความดียิ่งขึ้น --[[ผู้ใช้:Sry85|Sry85]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sry85|พูดคุย]]) 17:17, 12 มกราคม 2556 (ICT)
#* ผมเห็นว่าการสอนกับการวิจัยเป็นหัวข้อระดับเดียวกัน จะไว้รวมกันหรือแยกกันก็ได้แต่ให้แสดงอยู่ในระดับความสำคัญ/ประเภทเดียวกัน ไม่ควรรวมวิจัยไว้กับการบริหาร และควรเพิ่มเนื้อหาในหัวข้องานวิจัยให้เทียบเท่ากับการสอน (อาจค้นข้อมูล citation จากฐานข้อมูลวิชาการมาประกอบ)--[[ผู้ใช้:Taweetham|taweethaも]] ([[คุยกับผู้ใช้:Taweetham|พูดคุย]]) 05:32, 10 มกราคม 2556 (ICT)
#** แบ่งใหม่เป็นการบริการและการจัดการและย่อยเป็นการเรียน/วิจัยครับ --[[ผู้ใช้:M sky|เอ็มสกาย]] ([[คุยกับผู้ใช้:M sky|พูดคุย]]) 16:52, 12 มกราคม 2556 (ICT)

รายการนำทางไซต์