ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
===ด้านการงานปกครองคณะสงฆ์===
 
* พ.ศ.2525 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ.2534 ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2537 เป็นเจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองอำเภอพลับพลาชัยและสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ.2552 เป็นรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]<ref>http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-10300452_208.pdf</ref> (9 พฤษภาคม 2552) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 
* พ.ศ.2525 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง อ.กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ.2534 ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งเป็น รองเจ้าคณะอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งเป็น พระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2546 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอพลับพลาชัย และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ.2552 ดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]<ref>http://www.mahathera.org/uploaded_pdf/c8-10300452_208.pdf</ref> (9 พฤษภาคม 2552) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
===งานด้านการศึกษา===
ผู้ใช้นิรนาม