ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
}}
'''ดร.พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ)''' เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทาง[[พระสังฆาธิการ]]เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ต.ตำบลกระสัง อ.[[อำเภอกระสัง]] จ. [[จังหวัดบุรีรัมย์,ผู้จัดการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา]] (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา),และรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]],พระจริยานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน[[สมณศักดิ์]]ขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า '''พระสุนทรธรรมเมธี'''<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF</ref>
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน[[สมณศักดิ์]]ขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า '''พระสุนทรธรรมเมธี'''<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF</ref>
 
===ชาติกาล===
 
* ดร.พระสุนทรธรรมเมธี,ดร. (สุเทพ อาสโภ) นามเดิมชื่อว่า สุเทพ บุตรโสภา
* เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* นามบิดา นายโระ นิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* นามมารดา นางบิน บุตรโสภา บ้านปรีเวง ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 
 
* บรรพชา เมื่อพ.ศ.2501 โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ (จาด ธมฺมทินฺโน)วัดคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์
* อุปสมบท เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2507 ณ พัทธสีมาวัดคันธารมย์ โดยมี พระครูวิสุทธคันธารมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระมงคลรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระสัง เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระครูบริหารนันทคุณ วัดบ้านหนองขอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า'''" อาสโภ "'''
 
 
===แหล่งข้อมูลอื่น===
* http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=4222
* ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จำนวน ๑,๐๗๕ รูป ลำดับที่ ๒๙. พระครูอมรธรรมนิเทศก์ วัดท่าสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสุนทรธรรมเมธี ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข,๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔,หน้า ๕
 
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์