ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งคุณเป็นใครด้วยสจห.)
{{ใคร}}
 
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
|สังกัด = มหานิกาย
|วุฒิ =น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ.(ศาสนาปรัชญา),M.A.(Edu),Ph.D.(Philosophy)
|ตำแหน่ง = เจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง และรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
}}
'''ดร.พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)''' เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทาง[[พระสังฆาธิการ]]เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสว่าง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์,ผู้จัดการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา),รองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]],พระจริยานิเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน[[สมณศักดิ์]]ขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า '''พระสุนทรธรรมเมธี'''<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF</ref>
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทาน[[สมณศักดิ์]]ขึ้นเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 โดยมี[[ราชทินนาม]]ตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า '''พระสุนทรธรรมเมธี'''<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/012/1.PDF</ref>
 
===ชาติกาล===
 
* ดร.พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ) นามเดิมชื่อว่า สุเทพ บุตรโสภา
* เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2487 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ต.กันทรารมย์ (เดิม ต.เมืองไผ่) อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* นามบิดา นายโระ นิทะรัมย์ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่
* พ.ศ.2503 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง พระอารามหลวง จ.บุรีรัมย์
* พ.ศ.2512 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร
* พ.ศ.2515 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ* พ.ศ.2522 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
* พ.ศ.2522 สำเร็จการศึกษา ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) จาก[[มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย]] [[วัดบวรนิเวศวิหาร ]]กรุงเทพมหานคร
* พ.ศ.2523 สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา (พ.กศ.) สนามสอบจังหวัดบุรีรัมย์
* พ.ศ.2527 สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยปัญจาบ เมืองจันดิการ์ [[ประเทศอินเดีย]]
* พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร [[ประเทศอินเดีย]]
 
 
* พ.ศ.2537 ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ ในเขตอำเภอกระสัง
* พ.ศ.2546 เป็นเจ้าคณะอำเภอพลับพลาชัย และพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองอำเภอพลับพลาชัยและสำเร็จการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพฯ
* พ.ศ.2552 เป็นรองเจ้าคณะ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] (9 พฤษภาคม 2552) และพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
===สมณศักดิ์===
* พ.ศ. 2553 ได้รับพระราชทานตั้ง[[สมณศักดิ์]]เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญในราขทินนามที่ "พระสุนทรธรรมเมธี" (5 ธันวาคม 2553)
 
===อ้างอิง===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์