ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
โรบอต: แทนที่คำ
(โรบอต: แทนที่คำ)
# [[พระรัฐบาลเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา
# [[พระกุมารกัสสปเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
# [[พระมหาโกฏฐิตเถระฎฐิตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔
# [[พระสาคตเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้ฉลาดในเตโชกสิณสมาบัติ
# [[พระปิลินทวัจฉเถระ]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
138,643

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์