ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
TABLE 1 Approximately specify size of air conditioning unit.
ตารางที่ 1 การกำหนดขนาดเครื่องปรับอากาศโดยการประมาณ
ROOM Approxiamtly specify size of air conditioning unit (BTU/m2m<sup>2</sup> ) **
Bedroom ( ห้องนอน) 700 - 800
Storeroom ( ห้องเก็บของ ) 600 - 1000
27

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์