ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล''' ([[8 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]]) เป็นบุตร[[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]] กับ[[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล]] (ราชสกุลเดิม ฉัตรไชย) สมรสกับ พ.ท.พันโทหญิง ชญาณิษฐ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
 
* หม่อมหลวง อรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (มีบุตรี 1หลาน 2 คน คือ เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา )
* หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุลศุภพรรณ ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ (มีบุตร หลาน 1 คน คือ เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์ )
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) (มีบุตรี 1 คน คือ กวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)
(หลาน 1 คน เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)
 
* หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (มีบุตรี 1 คน คือ สนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)
* หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับอภิชาต ลีนุตพงษ์ (มีบุตร 1 คน คือ ธีทัต ลีนุตพงษ์)
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) (มีบุตรี 1 คน คือ กวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)
 
== การศึกษา ==
5

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์