ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันติอโศก"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Issues|ต้องการอ้างอิง=yes|ไม่เป็นกลาง=yes|ไม่เป็นสารานุกรม=yes}}
 
{{ wikisource | 1 = คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๙๙-๓๗๓๙/๒๕๔๑ | 2 = คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3699-3739/2541 (คดีสังฆเภท) }}
<blockquote>"จำเลยที่ 80 ได้บวชเป็นพระภิกษุในฝ่ายธรรมยุตนิกาย...และ...ได้สวดญัตติเข้าเป็นพระภิกษุในฝ่ายมหานิกาย แสดงว่า จำเลยที่ 80 ได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎมหาเถรสมาคมมาก่อน และในช่วงเวลาดังกล่าว จำเลยที่ 80 ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ ไม่ปรากฏว่า จำเลยทุกคนถูกกลั่นแกล้งจากใครอย่างไรและถึงขนาดไม่อาจปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า...ไม่ปรากฏบทบัญญัติมาตราใดให้สิทธิพระภิกษุสงฆ์ไทยประกาศแยกตนให้มีผลประดุจสังฆเภทไม่ยอมอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ การประกาศของจำเลยที่ 80 กับพวกดังกล่าวจึงไม่ทำให้จำเลยที่ 80 กับพวกพ้นจากการปกครองของมหาเถรสมาคมและไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การที่ภิกษุสงฆ์นักบวชไม่อนุวัตปฏิบัติตามกฎหมายกลับมีผลเป็นการก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นดังเช่นที่ปรากฏในคดีนี้"</blockquote>
 
 
== :บรรทัดที่ย่อหน้า
ในปัจจุบันจากอาศรมดังกล่าว กลายเป็นมาเป็นชุมชนสันติอโศกที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย รวมไปถึงเทคโนโลยีพอเพียงและแนวคิดการดูแลรักษาสุขภาพแนววิถีพุทธ หรือแนวร้อนเย็นสมดุล(จากหมอเขียว) มากมายหลายวิธี และมี[http://www.asoke.info/ เครือข่ายชุมชนชาวอโศก]มากมาย เป็นชุมชนแนววิถีพุทธหรือชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ทั่วประเทศไทย
 
หากสนใจศึกษาลอง เว็บนี้ ==
http://www.asoke.info/http://www.asoke.info/
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
ชุมชนชาวอโศก / http://www.asoke.info/
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
http://www.asoke.info/* http://www.asoke.info/
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:เขตบึงกุ่ม]]
[[หมวดหมู่:พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย]]
[[หมวดหมู่:การเมืองภาคประชาชน]]
[[หมวดหมู่:สันติอโศก| ]]
[[หมวดหมู่:องค์การพิทักษ์สยาม]]
{{โครงพระพุทธศาสนา}}
[[de:Santi Asoke]]
[[en:Santi Asoke]]
้้่้่

รายการนำทางไซต์