ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเข้าถึงโดยสุ่ม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: ar, ca, de, es, fr, he, hu, it, ja, pt, ru, sr, ur, zh)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
สำหรับ[[โครงสร้างข้อมูล]] ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มคือความสามารถในการเข้าถึง[[รายการ (โครงสร้างข้อมูล)|รายการ]]ได้ภายใน[[สัญกรณ์โอใหญ่|เวลาคงที่]] หรือ <math>O(1)</math> ซึ่งโครงสร้างข้อมูลที่เรียบง่ายที่สุดที่มีความสามารถนี้ก็คือ[[แถวลำดับ]] โครงสร้างข้อมูลที่เหลือที่มีความสามารถนี้ โดยมากแล้วก็จะมาจากการดัดแปลงแถวลำดับ เช่น [[แถวลำดับพลวัต]] อย่างไรก็ตาม การมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มก็ความหมายอีกนัยหนึ่งว่าที่อยู่ของหน่วยความจำต้องเรียงกันแบบมีแบบแผน ดังนั้นจึงทำให้โครงสร้างข้อมูลทั้งหลายที่มีความสามารถนี้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลกลางรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางโครงสร้างข้อมูลเช่น[[รายการโยง]]แลกความสามารถในการเข้าถึงแบบสุ่มด้วยความสามารถในการเพิ่มและลบข้อมูลกลางรายการแทน
 
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มมีความสำคัญมาก มี[[ขั้นตอนวิธี]]มากมายที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างข้อมูลที่มีการเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม เช่น [[การค้นหาแบบทวิภาค]] [[ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ]] [[ตะแกรงเอราทอสเทนีส]] เป็นต้น
 
== อ้างอิง ==