ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเข้าถึงโดยสุ่ม"

หน้าใหม่: Image:Random vs sequential access.svg|thumb|right|การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับ[[ก...
(หน้าใหม่: Image:Random vs sequential access.svg|thumb|right|การเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่ม เปรียบเทียบกับ[[ก...)
(ไม่แตกต่าง)