ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสังขละบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสังขละบุรีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 4 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลวังกะ ]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองลู
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองลู (นอกเขตเทศบาลตำบลวังกะ)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปรังเผลทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์