ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานักเรียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''สภานักเรียน''' ({{lang-en|Student Council}}) เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร ในโรงเรียนระดับมัธยมทั่วโลก ในประเทศสหรัฐอเมริกา , แคนาดา และ ออสเตรเลีย นั้นเรียกสภานักเรียนหลายแบบมากนอกจากชื่อนี้ เช่น รัฐบาลนักเรียน (Student government) หรือ สภากิจกรรมนักเรียน (Student Activity Council), สหพันธ์สภานักเรียน (Student Council Association or S.C.A) และ คณะกรรมการนักเรียน (Student Committee) สภานักเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้รู้จักการมีส่วนร่วม เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และ เรียนรู้การเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นแนวคิดเดิมของ จอห์น ดิวอี้ นักปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งกล่าวไว้ใน [http://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education ประชาธิปไตยกับการศึกษา] (พ.ศ. 2460) และโรงเรียนที่ใช้ระบบสภานักเรียนเป็นแห่งแรกก็คือโรงเรียนลูมิส ชาร์เฟ่ย์ ในเมืองวินซอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร ประมาณ ปี พ.ศ. 2463 ในประเทศไทย [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] เป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ใช้ระบบสภานักเรียน คือ '''คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา'''
 
=== สภานักเรียนในประเทศไทย ===