ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กบฏ"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คำสำคัญ '''"กบฏ"''', '''"ขบถ"''' หรือ '''"กระบถ"''' สามารถอาจหมายถึง
 
* [[การกบฏ]] ({{lang-en|insurrection, rebellion หรือ treason}}rebellion) - การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
* [[ผู้เป็นกบฏ]] ({{lang-en|rebel หรือ traitor}}) - ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
* [[ความผิดฐานเป็นกบฏ]] (treason-felony) - ชื่อความผิดอาญาในระบบคอมมอนลอว์
* [[ความผิดฐานเป็นกบฏ]] ({{lang-en|treason-felony}}) - ชื่อความผิดอาญาฐานกระทําความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ หรือล้มล้างอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร หรืออํานาจตุลาการ หรือแบ่งแยกราชอาณาจักร หรือยึดอํานาจปกครองในส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งราชอาณาจักร เรียกว่า ความผิดฐานเป็นกบฏ
 
{{แก้กำกวม}}
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์