การเปลี่ยนแปลง

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 พฤษภาคม 2552 - 9 สิงหาคม 2554
*นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2554 - 18 มกราคม 2555
*นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม 2555 - ปัจจุบัน27 ตุลาคม 2555
*นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
*นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
 
== ดูเพิ่ม ==

รายการเลือกการนำทาง