ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ==
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง (ท.รอ.1)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม (ท.รอ.2)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ (ท.รอ.23)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร (ท.รอ.24)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า (ท.รอ.25)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน (ท.รอ.26)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ (ท.รอ.27)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
* [[โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (อ.ท.รอ)]] [[เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด]]
 
== โรงเรียนเอกชน ==
40

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์